O NÁS

PROFIL ADVOKÁTA

PRÁVNÍ SLUŽBY

KONTAKT 
 

 

Advokátní kancelář Mgr. Petry Macounové poskytuje komplexní právní služby se specializací na: 

 

 

OBČANSKÉ PRÁVO 

zejména náhrada majetkové a nemajetkové újmy (škoda na majetku, na zdraví, na zvířeti), ochrana osobnosti (ochrana soukromí, jména, podobizny, cti, důstojnosti a další), sepis a revize smluv (darovací, kupní, nájemní, příkazní a další smlouvy), sporová agenda (vymáhání pohledávek, sousedské spory, spotřebitelské spory a jiné), rodinné právo (rozvod, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné), dědické právo

 

PRACOVNÍ PRÁVO

zejména odškodnění pracovních úrazů a onemocnění nemocemi z povolání, pracovněprávní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

 
       

OBCHODNÍ PRÁVO

založení obchodních korporací, sporová agenda (vymáhání pohledávek), sepis a revize smluv

 

INSOLVENČNÍ PRÁVO

sepis insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek a dalších podání v rámci insolvenčního řízení

 
       

SPRÁVNÍ PRÁVO

přestupkové právo, problematika veřejně účelových komunikací a jiného přístupu k nemovitostem

 

TRESTNÍ PRÁVO

trestné činy v dopravě (zastupování poškozených a pozůstalých, obhajoba pachatelů trestných činů)

 
 

MGR. PETRA MACOUNOVÁ, sídlem: Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec, tel: 723 099 540, e-mail: macounova@akmacounova.cz