O NÁS

PROFIL ADVOKÁTA

PRÁVNÍ SLUŽBY

KONTAKT 

   

MGR. PETRA MACOUNOVÁ

vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

V průběhu studia právnické fakulty absolvovala praxi v dopravní společnosti na úseku bezpečnosti práce. 

Po absolutoriu působila v jedné z největších advokátních kanceláří v Hradci Králové, Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři s.r.o., ve které se věnovala především právní oblasti vymáhání pohledávek a řízením s tím souvisejících (insolvenční řízení, exekuční řízení, dědické řízení) a dále se věnovala sepisu a revizi smluv z oblasti občanského práva. 

V průběhu koncipientské praxe dále pracovala v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Biňovce, která se specializuje především na dopravní právo a náhradu škody v rámci občanského a pracovního práva. V této advokátní kanceláři nabyla bohaté zkušenosti právě z oblasti dopravního práva, kdy zastupovala viníky a poškozené (i pozůstalé) z dopravních nehod před orgány činnými v trestním řízení a soudy, obhajovala obviněné v trestním řízení v rámci trestných činů v dopravě, právně zastupovala obviněné z přestupků. Dále řadu let zpracovávala agendu náhrady škody v rámci občanského a pracovního práva, kdy se jednalo především o neuhrazené pojistné plnění pojišťovnami či odškodňování zaměstnanců v důsledku pracovního úrazu a onemocnění nemocemi z povolání.

Od roku 2018 poskytuje právní služby samostatně v advokátní kanceláři v Liberci pro okres Liberec a na pobočce Mladějov v Čechách pro okres Jičín.

   

 
 

MGR. PETRA MACOUNOVÁ, sídlem: Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec, tel: 723 099 540, e-mail: macounova@akmacounova.cz