O NÁS

PROFIL ADVOKÁTA

PRÁVNÍ SLUŽBY

KONTAKT 
 

 

Mountains

Mám nemoc z povolání.

Pokud byla zaměstnanci uznána nemoc z povolání, má tento zaměstnanec nárok na odškodnění nemajetkové újmy. V takovém případě může například bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelně vynaložené náklady za léčbu, apod. Zaměstnanec, který onemocněl nemocí z povolání, může rovněž po zaměstnavateli požadovat, aby ho převedl na takovou práci, která nebude v rozporu s jeho zdravotním stavem, resp. která bude pro něho vyhovující ve smyslu lékařského posudku či rozhodnutí příslušného správního orgánu.

 

MGR. PETRA MACOUNOVÁ, sídlem: Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec, tel: 723 099 540, e-mail: macounova@akmacounova.cz

Tento server byl naposledy aktualizován dne 04. 03. 2018